Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

You are free:

 • to Remix — to adapt the work

Under the following conditions:

 • Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

 • Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes.

 • Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.

With the understanding that:

 • Waiver — Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.
 • Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under applicable law, that status is in no way affected by the license.
 • Other Rights — In no way are any of the following rights affected by the license:

  • Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
  • The author's moral rights;
  • Rights other persons may have either in the work itself or in how the work is used, such aspublicity or privacy rights.
 • Notice — For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page.

TAO interface

Description: 

Voor het Open Care Lab (een project van Design Platform Vlaanderen) werd er een (niet werkend) prototype gecreëerd om de werking van een nieuw type interface voor het managen van je eigen zorg te visualiseren.

De meeste onderdelen van dit prototype werden gefreesd op de Colinbus CNC freesmachine. Na montage werd het volume geplamuurd en gelakt om een glad eindresultaat te bekomen.

© foto: Kristof Vrancken 2014

Monday, November 17, 2014 - 14:45
Photo: 
TAO interface
Machine: 
Milling machine (Grote Frees)
Materials used: 

pennendoos

Description: 

pennendoos

Wednesday, September 24, 2014 - 10:30
Photo: 
Machine: 
Laser Cutter
Materials used: 
Instructions: 

download de zip(bevat een coreldraw file)

eerste pagine gebruik 3mm mdf. Het opschrift en eventuele tekening kan je aanbrengen op de plaats waar nu de tekst staat.

optioneel:
tweede pagina is met 2mm flightcase mousse.
derde pagina is met 5mm flightcase mousse. Je kan deze ook aanpassen aan de pennen die je hebt of andere voorwerpen.

als alles klaar is neem je de zijwand met de kant waarop is gelaserd eaan de binnenzijde (dan komt het flexibele deel mooier uit)
plaats de bodem erin in en sluit dan pas af (is perspassing en kan maar 1 keer gedaan worden)
Je drukt de t-slots best in elkaar met een platte tang of plaatje en hamer op een bank.

Vervolgens neem je de grote deksel en leg die met de tekening naar de tafel en lijm daar de kleinere deksel bovenop in het midden.

Als de lijm droog is is je doosje klaar.

Optioneel
leg de 2mm mousse erin en vrvolgens de 5mm erop

Rollator-aanpassing

Description: 

This is a rollator (walker) adapted to suit the needs of a person with dementia. The person with dementia wanted to use her walker as an aid to clean off and set the table. The walker only holds a narrow (and slightly tilted) platform on which she can put trays or cups. More often than once cups/plates would fall off and break. This design tried to find the right balance between adding functionality to the walker without losing elements of safety, mobility or balance.

Monday, April 14, 2014 - 09:30 to 12:30
Photo: 
rollator (walker) aangepast voor dementielab
Machine: 
Laser Cutter
Milling machine (Grote Frees)

Cultural Probes-pakket

Saturday, January 4, 2014 - 10:30
Photo: 
Machine: 
Laser Cutter
Instructions: 

Voor het vak Reseach Design moesten we -specifiek voor ons project- gebruik maken van cultural probes-pakketten, om zo aan de gewenste informatie te geraken. Dit zijn de doosjes waar het materiaal (onder andere klein cameratje, papier, stylo's, stiften etc.) werd ingelegd en afgeleverd aan de mensen.

Pages