Huisregels FabLab Genk

Gebruikers
  • Iedereen is welkom in het FabLab Genk.
  • We onderscheiden volgende groepen gebruikers
  • individuele gebruikers
  • bedrijven
  • studenten

Openingsuren

1. Op woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag is het FabLab Genk toegankelijk voor iedereen. Woensdag telkens in de voormiddag van 10u – 12u en donderdag en vrijdag van 10u – 17u.

2. Op de open dagen hanteren we het principe: First Come – First Serve, m.a.w. wie eerst is, kan een machine als eerste gebruiken met uitzondering voor LUCA school of arts studenten. Deze hebben altijd voorrang.

3. Wanneer er op deze dagen interne activiteiten worden georganiseerd (bv. opleidingen, FabShops, schoolbezoeken, …) worden deze dagen geblokkeerd in onze kalender. In deze gevallen kunnen enkel deelnemers van de betrokken interne activiteit terecht in het FabLab Genk.

4. Maandagen en dinsdagen zijn de machines niet toegankelijk. Het FabTeam reserveert deze dag voor intern overleg, onderhoud, vergaderingen, …

5. Zaterdagen en zondagen zijn we gesloten.

6. Vakantieperiode kan je vinden op de FabLab Genk kalender!

We vragen iedere bezoeker onze sluitingstijd te respecteren. Er worden geen nieuwe taken meer opgezet een half uur voor sluitingstijd. Een kwartier voor sluitingstijd worden de machines door een medewerker van het FabLab Genk uitgezet. Houd daar rekening mee!

Toegang

Het FabLab Genk is gehuisvest in een bedrijfsgebouw van Deusjevoo op de C-mine .

Parkeren

Auto’s en bestelwagens kunnen enkel op de voorziene parking parkeren. Om te laden en lossen kunnen er eventueel afspraken gemaakt worden met een medewerker van FabLab Genk.

Aanmeldingsprocedure

Alvorens gebruik te maken van de machines of werktuigen van FabLab Genk, moet je je eerst aanmelden bij een medewerker van het FabLab Genk.

Je overloopt met een medewerker van het FabLab Genk je opdracht.
1. Bespreek kort met een FabLab Genk medewerker wat je precies van plan bent om uit te voeren.

2. Bespreek of je eigen materialen zal gebruiken of er van het FabLab Genk zal afnemen. De FabLab Genk medewerker zal controleren of de eventuele zelf meegebrachte materialen gebruikt mogen worden.

3. De FabLab Genk medewerker controleert of je over de juiste en voldoende competenties beschikt om de machines te gebruiken.

4. De FabLab Genk medewerker controleert of je voor de voorziene oprdacht de juiste persoonlijke veiligheidsvoorzieningen bij je hebt.

5. De gebruiker informeert zich voldoende door de veiligheidsvoorschriften, de instructiefiches en de handleidingen van de te gebruiken machines/toestellen door te nemen.

6. De gebruiker neemt kennis van de brand en evacuatieprocedure.

Nodige competenties (vaardigheden, kennis & attitudes)

Voor het gebruik van de machines dient iedere gebruiker over de juiste competenties te bezitten. Bij aanvang zal een medewerker van het FabLab Genk naar deze competenties peilen. De medewerkers van het FabLab Genk kunnen bij controle en/of twijfel het gebruik van de machines weigeren.

Voor bepaalde toestellen dient de gebruiker een getuigschrift voor te leggen waarin de nodige competenties aangetoond worden.

Gebruikers kunnen eventueel voorafgaand een FabLab Genk vorming volgen. Voor specifieke data controleer de FabLab Genk kalender.

Gebruik van de machines

Alle richtlijnen van de medewerkers van het FabLab Genk moeten ten allen tijde nauwlettend opgevolgd worden. Gebruik je gezond verstand. Als je iets niet weet of over iets twijfelt, vraag het dan aan een medewerker van FabLab Genk.

De beschermingsmiddelen van de machines mogen onder geen enkele voorwaarde worden uitgeschakeld.

Problemen met machines moeten meteen aan een medewerker van het FabLab Genk gemeld worden en de werkzaamheden moeten ogenblikkelijk gestopt worden.

Maak gebruik van de veiligheidsinstructiekaarten.

Het gebruik van de machines is op eigen risico. We bieden je zoveel mogelijk informatie en hulp, maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor wat je doet.

Het is ten strengste verboden om zelf elektrische en/of mechanische herstellingen te verrichten aan de FabLab Genk machines. Spreek steeds een medewerker aan van het FabLab Genk

Orde, netheid en hygiëne

Laat je werkplek net zo schoon en opgeruimd achter zoals deze was toen je aankwam.
Na elk gebruik van een machine:

1. Reinig de machine en de onmiddellijke omgeving zodat de werkplek proper blijft en zonder hindernissen.

2. Steeds de gereedschappen, materialen en producten oordeelkundig opbergen.Er verlaat geen gereedschap het FabLab Genk, ook niet voor heel even.

Afval

1. Beperk de afvalberg, ruim regelmatig op en sorteer.

2. Er zijn voldoende vuilnisbakken. Gebruik deze om je eigen afval weg te werken, zo blijft het voor iedereen aangenaam om in het FabLab Genk te werken.

3. Gooi nooit reinigings- , poets- , petroleum- of benzeenproducten in de riolen. Al dergelijke producten horen in daarvoor bestemde containers in het FabLab Genk.

Eten en drinken is niet toegestaan:

1. in het atelier;

2. in de nabijheid van de machines.


Er heerst in het hele gebouw een rookverbod.

Verplicht handen te wassen voor- en na de werkzaamheden.

Werken op een toetsenbord vereist propere handen!

In het FabLab Genk is geen bergruimte voorzien voor het opbergen van persoonlijke creaties, gereedschap, materiaal en/of grondstoffen.

Het is absoluut verboden perslucht te gebruiken voor het zuiver blazen van kledij, haren en machines.

Veiligheid en bescherming

Dit hoofdstuk beperkt zich tot de meest algemene zaken mbt de veiligheid en het welbevinden van de gebruikers van het FabLab Genk. Voor meer details verwijzen we naar het veiligheidsdossier en naar de specifieke veiligheidsfiches die voor ieder toestel voorhanden zijn.

De gebruikers van het FabLab Genk dragen degelijke werkkledij (geen loshangende onderdelen, niet ernstig beschadigd). Bij twijfel beslist de aanwezige medewerker van het FabLab Genk.

Vermijd het dragen van kleding die slecht aansluit of los hangt (bv. een sjaal), juwelen (armband, ketting, …) die kunnen blijven haken in bewegende onderdelen.

Het dragen van loshangende juwelen, haren en kledij, is bij draaiende machines verboden.

Tassen en jassen dienen op de voorziene plaats te liggen.

Oorbeschermers zijn verplicht vanaf 80dbA. Wanneer u een persoon, die zich op ongeveer 1 meter van u bevindt, niet meer kan horen, betekent dit dat het geluidniveau te hoog is! Draag dan zeker gehoorbescherming

Gebruikers dragen handschoenen

1. wanneer een medewerker van het FabLab Genk dit noodzakelijk vindt;

2. wanneer de veiligheidsfiche van de te gebruiken machine dit voorschrijft;

3. wanneer je chemische producten gebruikt (zoals lijm en verf);

4. bij het vervangen van werktuigen, zaagblad, … ;

5. wanneer u hout vastneemt, om splinters te vermijden;6. MAAR NOOIT in de buurt van bewegende zaagbladen of draaiende machines waarin zij kunnen vasthaken.


Bij bepaalde machines en bij het gebruik van de atelier dienen specifieke beschermingsmiddelen (PBM) voorzien te worden (zie telkens bijhorende veiligheidsfiche). Zonder mag er in deze gevallen niet met de machine gewerkt worden.

Bepaalde beschermingsmiddelen dienen om hygiënische redenen persoonlijk voorzien te worden:
   1. stofmasker (te verkrijgen in het FabLab Genk);
   2. handschoenen (te verkrijgen in het FabLab Genk);
   3. oorschelpen (te lenen in het FabLab Genk), oordopjes (te verkrijgen in het FabLab Genk);
   4. veiligheidsbril (te lenen in het FabLab Genk).
   5. veiligheidsschoenen (niet beschadigd, rein) à omwille van hygiëne zelf persoonlijk te voorzien!

Gebruik steeds de afzuiging bij de machines die een afzuigsysteem hebben. Bij twijfel vraag je raad aan een medewerker van het FabLab Genk.

Doorgangen en evacuatiewegen dienen ten allen tijden vrij gehouden te worden.

EHBO: Verwondingen dienen verzorgd te worden.

Vergoedingen gebruik v.d. machines en verbruik v.d. materialen

Het gebruik van de machines is gratis.

FabLab Genk heeft een aantal standaard materialen in stock die tegen democratische prijzen worden verkocht. De aankoop dient onmiddellijk en enkel cash (ideaal gepast) betaald te worden aan één van de FabLab Genk medewerkers. Voor een up to date prijslijst verwijzen we naar de website www.fablabgenk.be.

Afhankelijk van het soort materiaal wordt er een prijs gehanteerd per gewicht (3D printen), per plaat (lasersnijden, portaalfrees), per blok (3D frezen) of per cm (rol).

Je betaalt voor al het materiaal dat je gebruikte om tot eindresultaat te bekomen, dus ook al je eventuele foutieve en test producties zijn voor eigen rekening. Ook al ben je niet tevreden over de uitkomst van je project, je betaalt alle verbruikte materialen. We helpen je graag met het opsporen van het probleem, maar we kunnen helaas niet elk experiment voor onze rekening nemen.

Eigen materialen die niet in het Fablab Genk ter beschikking zijn, kunnen meegebracht en gebruikt worden, steeds na controle van één van de FabLab Genk medewerkers. De instellingen van onze materialen kennen we, houd er rekening mee dat je de juiste settings van je eigen materialen nog even zal moeten uitzoeken.

Je vergoedt wat je stuk maakt. Alles wat stuk gaat tijdens de duur van jouw machinegebruik, dien je te vergoeden. Dit geldt niet voor gebreken die vallen onder slijtage of overmacht.

Algemene voorwaarden

Iedereen die gebruik maakt van FabLab Genk, gaat automatisch akkoord met ‘The Fab Charter’ (cf. alle FabLab’s): http://fab.cba.mit.edu/about/charter/

Alles wat je maakt in een FabLab wordt gedeeld via een Fabmoment: http://www.fablabgenk.be Indien je dit niet doet, kan je de toegang tot FabLab Genk ontzegd worden.

Wanneer de gebruiker communiceert over zijn creatie gemaakt in het FabLab Genk appreciëren we het ten zeerste dat onze naam en eventueel de link naar onze website vermeld wordt.

Deze voorschriften niet naleven zal leiden tot het geweigerd worden van toegang tot FabLab Genk.

Onveilig en onbeheerst gedrag zal gesanctioneerd worden met ontzeggen van toegang tot FabLab Genk.

Bij diefstal of opzettelijke vernieling van zaken uit het FabLab Genk wordt er steeds de politie gecontacteerd en wordt er een proces verbaal opgemaakt. Eventuele administratieve kosten die hiermee gepaard gaan zijn steeds ten laste van de gebruiker.