Een FabLab is een maak-, experimenteer- en onderzoeksruimte. In Genk ligt de focus op de combinatie tussen digitaal en fysiek ontwerpen en de ontwerpmethode.


Wanneer kan ik jullie bezoeken?

Op maandag zijn we gesloten, op dinsdag gaan er lessen door in het fablab. Dus de open dagen wanneer iedereen (ook niet studenten) kunnen langskomen is woensdag voormiddag,donderdag en vrijdag. Kijk voor je bezoek altijd op onze kalender voor de exacte openingsuren kalenderWaar zijn we gelegen?

Houtparklaan 1, 3600 Genk

Ons nieuw adres is nog niet terug te vinden op je GPS. Gebruik de coördinaten [N 50°58.959' E 5°28.911'] of 'Henri Esserslaan 1 - Genk'. FabLab ligt langs deze weg tussen de brandweer en het bedrijf Essers, recht tegenover de Winterslagse Terril.
Vanaf onze oude plek in Mad-faculty Genk is het zo'n 10 minuten te voet.Hoeveel kost het?

Het gebruik van de machines is gratis, ook begeleiding van je project en het aanleren van de machines. Het fablab heeft een kleine voorraad van hout en plexiglas, als je dit materiaal gebruikt betaal je de kostprijs aan het fablab.
Ook al vragen we geen geld voor de machines, vragen we wel dat wat je maakt in het fablab documenteert door het aanmaken van een fabmoment. We doen dit omdat we zo de creativiteit van anderen kunnen stimuleren en ook dat we niet allemaal het warm water opnieuw moeten uitvinden.Mijn groep wil het fablab graag komen bekijken, kunnen we langskomen?

Je kan tijdens de open dagen altijd langskomen. Als je met grotere groepen komt of je kan niet op een open dag, contacteer ons even en dan maken we een afspraak voor een rondleiding.Ik heb nog meer vragen hoe kan ik je contacteren?

Je kan ons altijd contacteren via het contactformulier op de website of rechtstreeks naar Danny(a)fablabgenk.be.


Vinyl Player

Wednesday, February 6, 2013 - 10:15
Photo: 
Machine: 
Laser Cutter
Milling machine (Grote Frees)
Materials used: 
Instructions: 

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=neUZw9xFHv4&feature=youtu.be

Materials required:
- Tape
- Arduino jumper wires (quite a few)
- Enough wooden planks to work with

Tools required:
- Illustrator
- Arduino (+ Processing)
- Tools to solder
- Milling machine
- Lastercutter

Process:
1. Start with making a design for your vinyl player. In Illustrator you can design a circle with tracks in it. In our project, we've chosen for two tracks. In these tracks, you design higher/lower parts. Don't forget to cut a circle in the middle - Here you can place a pipe which gives the support to make your box with the potentiometers turn around the mega vinyl player.

2. After you've made your flat 2D design, use a large milling machine to cut out your mega vinyl player. To give you an idea of an size: We used 120x120 centimeters.

3. Okay, now a difficult part: Design a way to make your box with potentiometer turn around the mega vinyl player and support itself. For example: We used a beam which is put around the pipe. At the end of the beam we glued a wheel.

4. Measure the length between your two tracks. This amount gives you an idea how to place your potentiometers, and how large your box will be. Now design a box with your two potentiometers sticking out of the box. In the box you have the Arduino and your jumper wires, together with a motor shield and your USB-cable. We use the motor shield to make the box together with beam move of course.

5. Bring it all together! When you've glued your potentiometer in the box, connect a piece of wood to it and add some weight on it, so that it always drops when there's a difference in height (see the pictures). You can use the lasercutter to make your box, piece of wood, ...

6. When you think you've got everything. Time to program!

Code:
Note: The code has been tweaked constantly. So there are a lot of stuff in the comments. Feel free to play around with it! ^_^

ARDUINO:
---------------

const int
PWM_A = 3,
DIR_A = 12,
BRAKE_A = 9,
SNS_A = A0;
boolean flag = false;
boolean flag1 = false;

void setup() {
// Configure the A output
pinMode(BRAKE_A, OUTPUT); // Brake pin on channel A
pinMode(DIR_A, OUTPUT); // Direction pin on channel A

// Open Serial communication
Serial.begin(9600);
}

void loop() {

// Set the outputs to run the motor forward

digitalWrite(BRAKE_A, LOW); // setting brake LOW disable motor brake
digitalWrite(DIR_A, LOW); // setting direction to HIGH the motor will spin forward

analogWrite(PWM_A, 255); // Set the speed of the motor, 255 is the maximum value

// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A4);
int sensorValue2 = analogRead(A5);

// Serial.println(sensorValue);
if(sensorValue > 700 && flag == false){
Serial.print("1");
flag = true;
}
if(sensorValue < 700){
flag = false;
}
if(sensorValue2 > 160 && flag1 == false){
Serial.print("2");
flag1 = true;
}
if(sensorValue2 < 160){
flag1 = false;
}
// int sensorValue2 = analogRead(A4);
// print out the value you read:
/* Serial.print(sensorValue);
Serial.print(" + "); */

//Serial.print(sensorValue);
//Serial.print(',');
//Serial.print(sensorValue2);
//Serial.println();

}

PROCESSING:
---------------------

import processing.serial.*;
import ddf.minim.*;
import themidibus.*; //Import the library

MidiBus myBus; // The MidiBus

AudioPlayer[] music=new AudioPlayer[20];

int[] numbers = new int[20];

Minim minim;
int i = 0;
int a = 0;
int b = 0;
boolean play = false;
int teller =0;
int teller2 =0;
Serial myPort;
int test;

Boolean firstContact = false;

void setup() {
println(Serial.list());
myPort = new Serial(this, Serial.list()[4], 9600);

MidiBus.list();

numbers[0] = 67;
numbers[1] = 71;
numbers[2] = 62;
numbers[3] = 67;
numbers[4] = 62;
numbers[5] = 71;
numbers[6] = 71;
numbers[7] = 62;
numbers[8] = 83;
numbers[9] = 67;
numbers[10] = 67;
numbers[11] = 83;
numbers[12] = 72;
numbers[13] = 83;
numbers[14] = 67;
numbers[15] = 67;
numbers[16] = 83;
numbers[17] = 81;
numbers[18] = 81;
numbers[19] = 67;

/* int pitch = int(67);
int pitch = int(71);
int pitch = int(62);
int pitch = int(67);
int pitch = int(62);
int pitch = int(71);
int pitch = int(71);
int pitch = int(62);
int pitch = int(83);
int pitch = int(67);*/

minim=new Minim(this);
music[0]=minim.loadFile("1.mp3", 1024);
music[1]=minim.loadFile("2.mp3", 1024);
music[2]=minim.loadFile("3.mp3", 1024);
music[3]=minim.loadFile("4.mp3", 1024);
music[4]=minim.loadFile("5.mp3", 1024);
music[5]=minim.loadFile("6.mp3", 1024);
music[6]=minim.loadFile("7.mp3", 1024);
music[7]=minim.loadFile("8.mp3", 1024);
music[8]=minim.loadFile("9.mp3", 1024);
music[9]=minim.loadFile("10.mp3", 1024);
music[10]=minim.loadFile("11.mp3", 1024);
music[11]=minim.loadFile("12.mp3", 1024);
music[12]=minim.loadFile("13.mp3", 1024);
music[13]=minim.loadFile("14.mp3", 1024);
music[14]=minim.loadFile("15.mp3", 1024);
music[15]=minim.loadFile("16.mp3", 1024);
music[16]=minim.loadFile("17.mp3", 1024);
music[17]=minim.loadFile("18.mp3", 1024);
music[18]=minim.loadFile("19.mp3", 1024);
music[19]=minim.loadFile("20.mp3", 1024);
myBus = new MidiBus(this, -1, "Java Sound Synthesizer"); // Create a new MidiBus with no input device and the default Java Sound Synthesizer as the output device.
}

void draw() {
int channel = 0;

int test = numbers[teller];

int pitch = int(test);
int velocity = 127;

while (myPort.available() > 0) {
int inByte = myPort.read();
println(inByte);
if(inByte == 50){
println("test");
myBus.sendNoteOn(channel, pitch, velocity); // Send a Midi noteOn
delay(200);
myBus.sendNoteOff(channel, pitch, velocity);

teller++;

}
if(teller == 9){
teller =0;
}

if(inByte == 49){
println(teller2);
myBus.sendNoteOn(channel, pitch, velocity); // Send a Midi noteOn
delay(200);
myBus.sendNoteOff(channel, pitch, velocity);
teller2++;

}
if(teller2 == 7){
teller2 =0;

}
}

}

//void serialEvent(Serial myPort){
// String myString = myPort.readStringUntil('\n');
// if(myString != null){
//
// myString = trim(myString);
//
// int sensors[] = int (split (myString, ','));
//
// int a = sensors[0];
// int b = sensors[1];
//print(a);
//print(" ");
//print(b);
//print(" ");
//print(play);
//println();
//
//
// if (a > 695 && play == false){
// music[i].play();
// i++;
//
// play = true;
//
// }
//
//
// if (a < 700){
// play = false;
// }
//
//
// }
//
//}
//
void noteOn(int channel, int pitch, int velocity) {
// Receive a noteOn
println();
println("Note On:");
println("--------");
println("Channel:"+channel);
println("Pitch:"+pitch);
println("Velocity:"+velocity);
}

void noteOff(int channel, int pitch, int velocity) {
// Receive a noteOff
println();
println("Note Off:");
println("--------");
println("Channel:"+channel);
println("Pitch:"+pitch);
println("Velocity:"+velocity);
}
void delay(int time) {
int current = millis();
while(millis() < current+time) Thread.yield();
}

KeySampler

Tuesday, December 11, 2012 - 11:00
Photo: 
Machine: 
Laser Cutter
Materials used: 
Instructions: 

Basic idea was to create an instrument which triggers certain parts of a sample. PD cuts up every sample into 8 sections and maps these on the 8 keys of the instrument. A random factor is build in to play the sample for- and backwards.The keys are plain iron bolts, we used capacitive sensing to trigger the sampleparts.

The rotary encoder on the right side of the instrument runs through the different files in the folder. The slider pitchshifts the sample.

software used:
http://puredata.info/
http://echonest.github.com/remix/
http://www.arduino.cc/

hardware:
http://www.thingiverse.com/thing:17240
http://www.arduino.cc/
encoder: http://be.farnell.com/potentiometers_rotary

All sketches are included:
pd.zip (run Serialread.pd, keysampler1.pd and movie.pd - everything is connected together)
arduino.zip (arduino code)
EchonestKeySampler.py (sample cutup - you have to download echonest and ask for an API key. https://github.com/echonest/
KeySamplerLaserCut.pdf (the box layout for cnc cutter)
Atrakp.rar (example file of a song that is cut)

Pages